آموزش گل قلاب بافی سری دوم

ایران بانو دات کام

آموزش تصویری یک گل قلاب بافی زیبا و ساده 

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 1

ابتدا برای شروع کار سرنخمون رو یه گره زدیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 2

به روشی که درتصویر‌زیرنشون میده زنجیره ابتدایی زده میشه

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 3

گل قلاب بافی شده

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 4

خب باید برای ابتدای گلمون یه حلقه درست کنیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 5

که باید‌۸تازنجیره بزنیم(بستگی به ضخامته نخمون هم داره هرچی ضخیم تر باشه تعداد زنجیره های ابتدایی کمترمیشه)

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 6

حالا قلاب رو داخل اولین زنجیره می‌کنیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 7

نخ رو با قلاب می‌گیریم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 8

نخ رو از داخل زنجیره بیرون میاریم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 9

وحالابایدتوی این ردیف پایه کوتاه بزنیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 10

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 11

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 12

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 13

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 14

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 15

به این ترتیب۹-۱۰ پایه کوتاه زدیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 16

قلاب رو داخل اولین پایه کوتاه می‌بریم
 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 17

نخ رو می‌گیریم و بیرون میاریم و ازداخل زنجیره رد می‌کنیم حلقه ابتدایی‌مون درست شد

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 18

انتهای نخ رو می‌بریم چون میخوایم گلبرگ هامون رو با یه رنگ دیگه ببافیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 19

گره می‌زنیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 20

ونخ دیگمون رو که میخوایم بافت رو باهاش ادامه بدیم همراه با گره نخ صورتیمون گره می‌زنیم

(ابتدای نخ قرمزمون هم باید یه گره زده بشه)

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 21

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 22

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 23

خب برای شروع نخ قرمز رو با قلاب از داخل اولین پایه کوتاه رد می‌کنیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 24

وبعد شروع به زنجیره زدن می‌کنیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 25

۳-۴ زنجیره می‌زنیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 26

یک دور نخ رو باقلاب می‌گیریم وداخل پایه کوتاه بعدی می‌بریم و یک دورنخ ازپایه کوتاه بیرون میاریم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 27

طبق شکل می‌بینین که حالا ۳تادونه داریم که باید نخ رو باقلاب بگیریم و از۲تا ازدونه هامون رد کنیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 28

بازز یه دوردیگه نخ رو می‌گیریم واز۲تا دونه باقیموندمون رد می‌کنیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 29

طبق همین روال بافت رو ادامه میدیم تا۶ پایه بلند زده بشه

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 30

نخ رو با قلاب می‌گیریم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 31

واز بین تمامه دونه ها یک جا رد می‌کنیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 32

۳تا زنجیره می‌زنیم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 33

وداخل پایه کوتاه بعدیمون می‌بریم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 34

یک دورنخ رو از داخل پایه کوتاه بیرون میاریم وبعد باز یک دورنخ دیگه با قلاب می‌گیریم

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 35

واز بین هر ۲تا زنجیره مون رد می‌کنیم و باز روند کار رو طبق روش بالا ادامه میدیم تا گلبرگ های گلمون کامل بشن

 آموزش گل قلاب بافی سری دوم - تصویر 36

یعنی باز ۳-۴ زنجیره می‌زنیم و پایه کوتاه می‌زنیم مثل بالا

آموزش گل رز قلاب بافی , گل رز قلاب بافی , گل قلاب بافی شده, آموزش قلاب بافی, بافت گل قلاب بافی

خب گلمون آمادست میتونین روی پاپوش یا روی دستکش و چیزای دیگه ازش استفاده کنین و لذت ببرین

آموزش گل رز قلاب بافی , گل رز قلاب بافی , گل قلاب بافی شده, آموزش قلاب بافی, بافت گل قلاب بافی

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه