دنیای یک زن [مجموعه عکس]

به بهانه هشتم مارس: روز جهانی زندنیای یک زن [مجموعه عکس]جام جم سرا: ‌هر سال روز ۸ مارس، به عنوان روز جهانی زنان در نقاط مختلف جهان گرامی داشته می‌شود. به همین بهانه تصاویری از زنان در نقاط مختلف جهان را پیش رویتان گذاشته‌ایم که در پس هر یک، نقش آنها در تحولات پیرامون خود نیز تا حدودی بارز است.

دنیای یک زن [مجموعه عکس] - تصویر 1

(عکس: رویترز+الزاویة+مهر)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه