دود گرانی بنزین در چشم فقرا نمی رود/ گرانی بنزین اثری برتورم ندارد

دود گرانی بنزین در چشم فقرا نمی رود/ گرانی بنزین اثری برتورم ندارد

1-Leizar[WwW.KamYab.IR]

بهاره چراغی: شمارش معکوس برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت دو حامل پرطرفدار آغاز شده به طوری که حداکثر تا دو هفته دیگر قیمت‌های جدید بنزین آزاد و نیمه یارانه‌ای اعلام می‌شود.با موافقت کمیسیون تلفیق مجلس افزایش قیمت بنزین در بین کل حامل‌های انرژی قطعی شده است و در صورت تصمیم قطعی دولت پیش بینی می شود در ادامه سال جاری شاهد عرضه بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومانی و به صورت تک نرخی در جایگاه‌های سوخت باشیم.در اثر این تغیرات باید دید افزایش قیمت بنزین تا چه حد تأثیرگذار بر نرخ تورم خواهد بود. در گفتگو با سعید لیلاز به تاثیر این افزایش قیمت ها پرداخته ایم.

نظرتان راجع به افزایش قیمت بنزین چیست؟

اگر بنزین به صورت تک نرخی عرضه شود و قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومان شود بی نهایت از آقای دکتر روحانی تشکر می کنیم.برای اینکه دو نرخی بودن قیمت بنزین یکی از منابع فساد اقتصادی در سال های اخیر بوده است و از طرف دیگر این ارزان بودن قیمت بنزین یکی دیگر از منابع فساد است که عرضه این سوخت ارزان عاملی بود که دود اسیب هایش مستقیما به چشم فقیر ترین توده های مردم می رفت.اگر این مسیری ک�� آقای دکتر روحانی در پیش گرفته است یعنی همه ی درآمد های ناشی از افزایش قیمت های حامل های انرژی به بهداشت و افزایش و بهبود تولید انتقال داده شود مستقیما ضعیف ترین اقشار جامعه ما از آن بهره مند می شوند و این موضوع بسیار عالی خواهد بود.

آیا زمان مناسبی برای این افزایش قیمت هاست؟

باید برای افزایش قیمت بنزین، وضعیت جامعه، نحوه تولید و انتقال بنزین مورد توجه قرار گیرد. اما در حال حاضر به نظر من برای کمتر کردن واردات بنزین و افزایش تولید داخلی این فرآورده و همچنین تلاش در جهت بهبود وضعیت تولید بنزین داخلی، ارقام مطرح شده در حدود ۷۰۰ تومان برای سهمیه بندی و ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان برای بنزین آزاد معقول به نظر می رسد.در حال حاضر به نظر می رسد مردم به پرداخت قیمت ۷۰۰ تومان بابت هر لیتر بنزین عادت کرده اند و افزایش قیمت تا این حد، تنش زیادی در بازار ایجاد نکند و تورم در همان حد ۴ درصد افزایش بیابد.

از دیدگاه شما چقدر این افزایش قیمت بر نرخ تورم تاثیر می گذارد؟

نظر من بسیار مثبت و مساعد است از این جهت که اثراتش بر روی تورم به هیچ وجه تعیین کننده و چشمگیر نیست.مردم باید بدانند که عامل اصلی تورم در ایران رشد نقدینگی است نه چیز دیگری و اگر دولت انضباط مالی داشته باشد رشد نقدینگی هم قابل کنترل خواهد بود و این سناریوی است که در حال اتفاق افتادن است.در سال گذشته شاید در دهه ای اخیر سالی بوده است که ما برای اولین بار ما بدون کسری بودجه دولت را نظاره کردیم و این موضوع خودش اتفاق بسیار مهمی است.من فکر می کنم با توجه به اینکه نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۲ درصد و تورم نقطه به نقطه فقط ۱۹ درصد اعلام شده است از دیدگاه من هدیه اصلی و خدمت اصلی به مردم و قشر محرومان از طریق کاهش شدید نرخ تورم اتفاق افتاده است و الان بهترین زمان برای افزایش قیمت بنزین است و هر چقدر این افزایش بیشتر باشد از نظر من بهتر است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه