رمزهای موفقیت در زندگی شناسایی افراد مثبت اندیش

ایران بانو دات کام
رمزهای موفقیت در زندگی شناسایی افراد مثبت اندیش,
▪ بهترین و مطمئن ترین راه برای راه اندازی یک کار جدید این است که بدون سرمایه یا با مقدار اندکی شروع کنید، و سپس مرحله به مرحله با استفاده از سود حاصله پیش بروید.
▪ کسانی که با پول خیلی کم شروع می کنند در مقایسه با کسانی که با پول خیلی زیاد شروع می کنند احتمال موفقیت بیشتری دارند.
▪ «شکست» پیش نیاز موفقیت بزرگ است. اگر می خواهید سریع تر موفق شوید آمادگی شکست خود را دوبرابر کنید.
▪ در هر کاری، بین میزان ریسک پذیری و احتمال شکست، رابطه مستقیم وجود دارد.
▪ کارآفرینان موفق کسانی هستند که برای سود بیشتر خطرات کار را تجزیه و تحلیل می کنند و به حداقل می رسانند.
▪ در تجارت، هر کاری دوبرابر آنچه فکر می کنید هزینه دارد و سه برابر مدت زمانی که پیش بینی می کنید به طول می انجامد.
▪ موانعی که در حین کار ظاهر می شود پلکان موفقیت شما هستند به شرط آن که از هر ناامیدی و شکستی درس بگیرید.
▪ در تجارت، همه در پی حفظ رضایت مشتری هستند و همیشه حق با مشتری است.
▪ برای این که ثروتمند شوید باید مخارجتان کمتر از درآمدتان باشد و باقیمانده را پس انداز کنید.
▪ از طرفین معامله، آن که از خود اشتیاق بیشتری نشان می دهد امکان کمتری برای به دست آوردن بهترین قیمت دارد.
▪ شما تنها در صورتی می توانید بهترین معامله را انجام دهید که بتوانید در صورت نامطلوب بودن قیمت، از خیر معامله بگذرید.
▪ مردم ذاتاً عادل هستند و حاضرند در مقابل لطفی که به آنها می کنید متقابلاً پاداش شما را بدهند.
▪ در معامله، با دادن امتیازات کوچک می توانید در عوض امتیازات بزرگتری به دست آورید.
▪ میزان درآمد شما در هر زمان بازتاب ارزشی است که دیگران برای کار شما قائل هستند.
▪ منابع جسمانی، ذهنی و عقلانی شما که مرتباً در حال رشد و تغییر است سرمایه شخصی شماست.
▪ اگر نمی توانید پول پس انداز کنید، استعداد ثروتمند شدن ندارید.
▪ این که چقدر درآمد دارید مهم نیست، بلکه نکته مهم این است که چه مقدار از آن را می توانید نگه دارید.
▪ افراد موفق وقتی که درآمد خوبی دارند پس انداز می کنند و در نتیجه وقتی درآمد کمی دارند پشتگرمی مالی دارند.
▪ هزینه ها معمولاً آنقدر افزایش پیدا می کند تا به میزان درآمد برسد. به همین دلیل است که اکثر مردم هنگام بازنشستگی فقیر هستند.
▪ هرگز خود را به طور ناگهانی درگیر یک سرمایه گذاری غیرقابل برگشت نکنید.
▪ رمز دستیابی به استقلال مالی از طریق پس انداز این است که پول را کنار بگذارید و هرگز به هیچ دلیلی به آن دست نزنید.
● به دنبال کسی باشید که:
▪ در مورد مهم ترین موضوعات زندگی با شما افکار و ادراکات یکسانی داشته باشد.
▪ شما می توانید رویکردها، توانایی ها و کیفیات خوشبختی و موفقیت را در خود بپرورانید، به این صورت که قوانین موفقیت را برای خود آنقدر تکرار کنید تا جزئی از شخصیت شما شوند.
▪ نسبت به کسانی که برایشان اهمیت زیادی قایل هستید از صمیم قلب و بی قید و شرط متعهد باشید.
▪ کیفیت روابط شما را کیفیت و کمیت ارتباطات شما با دیگران تعیین می کند.
▪ ایجاد و حفظ روابط خوب نیاز به صرف وقت دارد.
▪ به چیزی توجه کنید که آن را بسیار دوست دارید و برایش ارزش قائل هستید.
▪ در روابط با دیگران غیرمستقیم عمل کردن بیشتر باعث موفقیت می شود. برای این که یک دوست خوب داشته باشید باید یک دوست خوب باشید. اگر می خواهید روی دیگران تاثیر بگذارید باید شما هم از دیگران تاثیر بگیرید.
▪ ارزش هر چیز در چشم بیننده است. برای هیچ چیز ارزش از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. میزان ارزش هر چیز بهایی است که کسی حاضر است برایش بپردازد.
▪ کسی که حاضر است در مقایسه با دیگران بالاترین بها را برای چیزی بپردازد ارزش نهایی آن را تعیین می کند.
▪ تشویق باعث افزایش، و تنبیه باعث کاهش می شود. در فعالیت های تولیدی، مالیات و مقررات در حکم تنبیه عمل می کنند و در فعالیت های غیرتولیدی، سود و مزایا به عنوان پاداش عمل می کند.
▪ اگر بدانید چگونه به بهترین نحو وارد مذاکره شوید، همیشه می توانید معامله بهتری انجام دهید.
▪ تعیین مهلت یکی از جنبه های ضروری معامله است، هرگاه پیشنهادی می دهید برای رد یا قبول آن مهلتی تعیین کنید.
▪ شرایط پرداخت یک معامله از سایر شرایط، حتی از قیمت، مهم تر است.
▪ شما معمولاً می توانید هر قیمتی را بپذیرید اگر شرایط پرداخت مطلوب باشد.
▪ قبل از معامله حتماً اطلاعات لازم را جمع آوری کنید، کارهای مقدماتی را انجام دهید و از صحت فرضیات خود اطمینان حاصل کنید.
▪ برای موفقیت در زندگی
▪ برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی تفکر مثبت امری ضروری است.
▪ روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی، شرایط مالی و موفقیت اجتماعی شما بازتاب دنیای درونی شماست.
▪ نحوه عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است.
▪ رمز موفقیت دو چیز است: تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها و مشخص کردن انگیزه ها.
▪ شما می توانید بهتر از این که هستند باشید. ثروتمند تر از اکنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افکار غالب خود را تغییر دهید.
▪ چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید، کنترل کامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.
▪ شیوه تفکر شما نشان دهنده ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.
▪ تغییر، غیرقابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیرقابل قیاس با گذشته، در حال حرکت است.
▪ هر جا که هستید و هرچه که هستید به خاطر آن است که خودتان این طور خواسته اید.
▪ مسئولیت کامل آنچه که هستید، آنچه که به دست آورده اید و آنچه که خواهید شد برعهده خود شماست.
▪ عالم در نظم و تعادل کامل به سر می برد. شما همیشه پاداش کامل اعمالتان را می گیرید.
▪ همیشه از همان دست که می دهید از همان دست می گیرید. اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که می بخشید.
▪ پاداش هایی که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد.
▪ هرچه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار و مطالعه کنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید.
▪ همه امیدها، رؤیاها، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت کوشی شماست.
● رموز موفقیت خودباوری و اعتماد بنفس:
دوستان عزیز شما می توانید هر روز یک صفت را برای اعتماد به نفس در خود پرورش دهید.
▪ هفته اول:
ـ روز اول: باور کنید که موجودی بی نظیر در عالم هستید.
ـ روز دوم: دیگران را همینطوری که هستند بپذیرید.
ـ روز سوم: به هنر و استعداد دیگران حسادت نورزید.
ـ روز چهارم: هیچگاه خشمگین نشوید و همواره خونسردی خود را حفظ کنید.
ـ روز پنجم: به دیگران احترام بگذارید.
ـ روز ششم: با انسانهای ژرف اندیش معاشرت کنید و از انسانهای عیب جو و بدبین دوری کنید.
ـ روز هفتم: دیگران را دوست بدارید.
▪ هفته دوم:
ـ روز اول: دست دیگران را برای یاری و کمک بفشارید.
ـ روز دوم: دیگران را ببخشید.
ـ روز سوم: انتظارات خود را از دیگران کاهش دهید.
ـ روز چهارم: دیگران را مورد انتقاد و سرزنش قرار ندهید.
ـ روز پنجم: خود را سرزنش نکنید.
ـ روز ششم: انتظارات منفی و غیرمنطقی را از ذهن خود بیرون کنید.
ـ روز هفتم: خود را جدی بگیرید.
▪ هفته سوم:
ـ روز اول: دیگران را بخشی از وجود خود ببینید.
ـ روز دوم: خطاها و لغزشهای خود را جدی نگیرید.
ـ روز سوم: تصور ذهنی خود را از دیگران اصلاح کنید.
ـ روز چهارم: ارزشهای نیک را در خود تقویت کنید.
ـ روز پنجم: احساس رضایتمندی و خشنودی از خود را افزایش دهید.
ـ روز ششم: از تکنیک های تنفس عمیق و تغذیه سالم استفاده کنید.
ـ روز هفتم: تبسم و خوش خلقی را تمرین کنیم.
▪ هفته چهارم:
ـ روز اول: مسئولیت کارهای خود را بپذیرید.
ـ روز دوم: سعی کنید خطاها و لغزشهای خود را کاهش دهید.
ـ روز سوم: مشکلات را آسان بگیرید و از دیگران برای رفع آنها یاری بخواهید.
ـ روز چهارم: به مسائل اطراف خود با نگرش مثبت برخورد کنید.
ـ روز پنجم: درصدد توجیه خود نباشید.
ـ روز ششم: برای شادیهای خود پیش فرض و شرایط مشخص نکنید.
ـ روز هفتم: به واقعیات درون خود تمرکز دهید.
● پنج دستور برای موفقیت:
۱) باور و اعتقاد راسخ داشته باشید که در هر شرایط و موقعیتی که باشید می توانید تغییراتی در خود و محیط کارتان به وجود آورید و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشید.
۲) انرژی خود را رها کنید.
۳) هدفهای خود را تعیین کنید. هدف ها باید مانند چشمه های زلال آب درخشنده و روشن باشند.
۴) برای پیشرفت و موفقیت، قدم های کوچک ولی در راستای هدف های مهم و اساسی خود بردارید. گام های کوچک آسان تر و سریعتر برداشته می شوند.
۵) تمام سعی و تلاش خود را در جهت تداوم فعالیتها و بهبود دائمی و کیفیت زندگی خود به کار بندید.
به گفته اقبال لاهوری: «هستم اگر می روم، گر نروم نیستم.»
● رموز موفقیت از زبان خداوند:
(آیات ۹۱ تا ۰۳ سوره مبارکه الرعد)
آیا مسلمانی که به یقین می داند که این قرآن به حق از جانب خدا بر تو نازل شده است ]و از آن کسب علم و حکمت و سعادت می کند[ مقامش نزد حق با کافر نابینای جاهل یکسان است؟ و تنها عاقلان متذکر این حقیقتند تنها عاقلانند که هم به عهد خدا وفا می کنند و هم پیمان حق را نمی شکنند. و هم آنچه را خدا به پیوند آن امر کرده ]مانند صله رحم و دوستی پدر و مادر و محبت اهل ایمان و حفظ عهد و پیمان با خدا و خلق و راستگویی و غیبت نکردن و مسخره نکردن و چشم نداشتن به مال و ناموس دیگران اطاعت می کنند. و از خدا می ترسند و از سختی هنگام حساب می اندیشند و هم در طلب رضای خدا راه صبر پیش می گیرند و نماز بپا می دارند. و از آنچه نصیبشان کردیم به فقرا پنهان و آشکارا انفاق می کنند و در عوض بدیهای مردم نیکی می کنند. اینان هستند که عاقبت منزلگاه نیکو یافتند که آن منزل بهشت های عدن است که در آن بهشت خود و همه پدران و زنان و فرزندان شایسته خویش داخل می شوند. در حالی که فرشتگان بر ]تحیت[ آنها از هر در وارد می گردند و ]می گویند[ سلام بر شما که ]در طاعت و عبادت خدا و رنج و آلام عالم[ صبر پیشه کردید تا عاقبت منزلگاه نیکو یافتید. و آنانکه پس از پیمان بستن ]با خدا و رسول[ عهد خدا شکستند و هم آنچه خدا به پیوند آن امر کرده ]مانند صله رحم و دوستی علی(ع) و مؤمنان و اولیاء خدا[ پاک بریدند.
و در روی زمین فساد و فتنه برانگیختند اینان را لعن خدا و منزلگاه عذاب دوزخ نصیب است. خدا هر که را خواهد فراخ روزی و هر که را خواهد تنگ روزی گرداند و ]این مردم کافر[ به زندگی و متاع دنیا دلشادند در صورتیکه دنیا در قبال آخرت متاع ناقابلی بیش نیست.
کافران می گویند چرا آیات و حجت قاطعی از خدا بر ]اثبات نبوت[او نازل نشد ]ای رسول ما[ تو به آنها بگو که ]حجت قاطعی مانند قرآن و معجزات دیگر آمد اکنون[ خدا هر که را خواهد گمراه و هر که را به درگاه او تضرع و انابه کند هدایت می کند. ]چه اشخاصی بدرگاه خدا تضرع و انابه می کنند؟ آنها که به خدا ایمان آورده دلهاشان بیاد خدا آرام می گیرد ]مردم[ آگاه باشید که تنها یاد خدا آرام بخش دلها است. آنها که به خدا ایمان آورده به کارهای نیکو پرداختند خوشا بر احوال آنها و مقام نیکوی آنها ]ای محمد(ص)[ ما تو را به رسالت میان خلقی فرستادیم که پیش از این هم پیغمبران و امتهای دیگر بجایشان بوده و درگذشتند ]امر تازه ای نیست که ترا به رسالت فرستادیم[ تا بر امت آنچه ]از معارف الهی[ از ما به وحی بر تو رسد تلاوت کنی و به مردمی که به خدای مهربان کافر می شوند بگو او خدای من است و جز آن خدایی نیست و من بر او توکل کرده ام و روی امیدم بسوی اوست. راست گفت خداوند بلندمرتبه .بزرگوار این آیات را ۰۱ باره و ۰۱۰ باره بخوانید، به آنها عمل کنید، به تک تک کلمات بیندیشید و در زندگی موفق شوید! معجزه این آیات این است که با هر بار خواندن آنها چیز جدیدی از رموز موفقیت در ذهن شما منقوش خواهد شد.
محمدرضا نامجو
منبع : روزنامه کیهان

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه