زندگی خوابگاهی به روایت تصویر

زندگی خوابگاهی به روایت تصویر

وضعیت تحصیل در خوابگاه

زندگی خوابگاهی به روایت تصویر - تصویر 1

امکانات غذایی در خوابگاه

زندگی خوابگاهی به روایت تصویر - تصویر 2

ساعت ۳ نصف شب کل خوابگاه منهای سرپرست

زندگی خوابگاهی به روایت تصویر - تصویر 3

گفت و گوی صمیمانه برسرآماده کردن صبحانه بعد از گذست چند روز

زندگی خوابگاهی به روایت تصویر - تصویر 4

پایان گفت و گو

زندگی خوابگاهی به روایت تصویر - تصویر 5

ساعت ۲ نصف شب یک اتاق

زندگی خوابگاهی به روایت تصویر - تصویر 6

ساعت ۴ صبح هنگام خواب

زندگی خوابگاهی به روایت تصویر - تصویر 7

اولین روزهای خوابگاه

زندگی خوابگاهی به روایت تصویر - تصویر 8

اواخر ترم وضعیت ۷۰درصد دانشجویان

زندگی خوابگاهی به روایت تصویر - تصویر 9

و این هم آخر عاقبتش!!

زندگی خوابگاهی به روا��ت تصویر - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه