مدت هاست که سقف ها در خانه فراموش شده و نادیده گرفته شده اند و چقدر تکراری و خسته کننده شده است سقف های سفید و ساده. اما دیگر کافی ست!

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 

برترین ها: بیچاره سقف ها! مدت هاست که در خانه فراموش شده و نادیده گرفته شده اند و چقدر تکراری و خسته کننده شده است سقف های سفید و ساده. اما دیگر کافی ست! رنگ کردن سقف، یکی از بهترین راه ها برای وارد کردن رنگ و جذابیت بصری به هر اتاق در خانه است. به این تصاویر توجه کنید و ایده بگیرید.

1.    راهرویی با سقف زرد

لطفا به سقف های بیچاره هم توجه کنید!

2.    آبی کمرنگ در سقف آشپزخانه

لطفا به سقف های بیچاره هم توجه کنید!

3.    اتاق نشیمن با سقف سبز روشن

لطفا به سقف های بیچاره هم توجه کنید!

4.    ناهار خوری با سقف آبی نفتی

لطفا به سقف های بیچاره هم توجه کنید!

5.    اتاق مطالعه با سقف نسکافه ای

لطفا به سقف های بیچاره هم توجه کنید!

6.    اتاق خوابی با سقف قرمز روشن


لطفا به سقف های بیچاره هم توجه کنید!

در خانه شما سقف کدام اتاق ها به رنگ احتیاج دارد؟
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه